Pastoral de la Salut

Format per un grup de persones sacerdots, religioses i laics. Acompanyen els malalts en les seues diverses necessitats, entre les quals la principal, garantir-los el servei sacramental. Diverses són les celebracions a l’any en què la Pastoral de la Salut té importància, entre elles la Jornada Mundial del Malalt, el dia de la festa de la Mare de Déu de Lourdes, la Pasqua del Malalt, que correspon al VI Diumenge de Pasqua, i la Processó del Combregar d’Impedits, on el Senyor ix al carrer en processó per ser rebut i complir en el deure pasqual per part dels impedits i malalts que no poden eixir de sa casa.

Per rebre la Unció de Malalts cal estar a punt de morir-se?
No. La Unció dels malalts és el sagrament pel qual l’Església conferix una gràcia especial als malalts per viure amb Déu totes les dificultats inherents a la malaltia i a la vellea. No és un sagrament per a moribunds, aquest és el viàtic i la confessió amb indulgència plenària, el sagrament de la Unció és un sagrament per a malalts i ancians.
És una pena que persones que normalment han celebrat l’Eucaristia i es confessen amb certa assiduïtat, per por que pense que “està molt greu” la família no telefone a un sacerdot. Recordeu que estes persones estan molt acostumats a vore els sacerdots i conversar i necessiten més que mai l’ajuda de la gràcia sacramental.

Com es pot demanar? Qui el pot administrar?
Es pot demanar a qualsevol sacerdot en qualsevol moment. És molt important per als sacerdots poder estar a prop dels feligresos, especialment en els moments més difícils de la malaltia o la vellea.
La Unció dels malalts, que va ser instituïda per Crist nostre Senyor com un sagrament del Nou Testament, veritable i pròpiament dit, insinuat per Marc (cf Mc 6,13), recomanat als fidels i promulgat per Jaume, apòstol del Senyor ( St 5, 14-15)
El pot donar o instituir només el sacerdot.

Com s’administra aquest sagrament?
El sacerdot imposa les mans al malalt i prega sobre ell, després, ungint el malalt amb l’oli sant diu estes paraules: «Per esta Santa Unció i per la seua bondadosa misericòrdia, t’ajude el senyor amb la gràcia de l’Esperit Sant perquè, lliure dels teus pecats, et concedeixca la salvació i et conforte en la teua malaltia.»