J.M.GG.SS. de Gandia

JUNTA MAJOR DE GERMANDATS DE LA SETMANA SANTA DE GANDIA

Després del parèntesi de la guerra civil a Espanya, s’inicien els actes i processons de setmana santa a Gandia el 1951, en què processionen set germandats.

El dia 10 de febrer de 1955 s’aproven els Estatuts de la Junta Major, associació que aglutina totes les germandats per tal de donar més esplendor i religiositat a la nostra Setmana Major.
L’any 1957 s’adquirix la imatge titular d’aquesta associació, el Crist Ressuscitat.

El 1980 se celebren les bodes de plata i s’aconseguix el local-museu on ubicar, imatges, trons-anda i altres elements complementaris.
L’any 1988, després del I Congrés de la Setmana Santa de Gandia, s’inicien els tràmits perquè l’entitat arribe a caràcter Jurídic, cosa que s’aconseguix el 1990, amb la inscripció al Registre d’Associacions del Ministeri de l’interior.

El 1995 s’acull i organitza la VIII Trobada Nacional de Confraries Penitencials.

El 1996 s’amplia l’antic edifici per tal de constituir un Museu i ser seu de la Junta Major. Este mateix any s’aconseguix la recuperació del drama litúrgic Visitatio Sepulchri, de Sant Francesc de Borja. La Junta Major de Germandats de Setmana Santa de Gandia sorgix per tal de coordinar les activitats i canalitzar les il·lusions i manifestacions de totes les germandats.

Actualment la Junta Major està integrada per 18 Germandats i la seua tasca de coordinació dels actes religiosos està complementada per nombroses activitats: Religiós-Culturals: Pregó de S.S., Concurs nacional de fotografia, Concurs local de betlems, Concurs d’Aparadors nadalencs, Exposició Itinerant de Fotografia de Setmana Santa, Concert d’Hábeas, edició de la revista PASSIO. Socials: Projecte Home, visites a residències de gent gran, Hospital, Preventori Infantil, projectes d’acció social a Gandia, la comarca i al món.

Per a més informació podeu visitar la web: : semanasantagandia.com