Adoració Nocturna

1. Falten espais de temps i lloc per a la reflexió personal i la trobada amb Déu i amb ell mateix.


2. Hi ha molta gent que troba estos espais al temple i al silenci de la nit.


3. Així ho fan, per exemple, els grups d’Adoració Nocturna que es reuneixen en estes hores de la nit, una vegada al mes, per adorar el Senyor, reflexionar i dialogar amb Ell.


4. L’ADORACIÓ NOCTURNA és un moviment de l’Església impulsat pel Papa i els Bisbes, conscients de la necessitat que hi ha de:
ESCOLTAR Jesús que ens parla.
REVITALITZAR amb la pregària la vida espiritual dels creients.
SER EL SUPORT de l´obra evangelitzadora de l´Església.
REPARAR per les injustícies i els desordres d’aquesta societat.


5. L’ADORACIÓ NOCTURNA és estesa per tot el món. A les diferents parròquies d’Espanya hi ha grups de cristians amants de l’Eucaristia que, sentint la necessitat de la trobada amb Déu i amb ells mateixos, assisteixen a la cita mensual amb Jesús Sagramentat creient, esperant i estimant per unir-se en pregària a tota l’Església.


6. Vols sentir tu també la joia d’esta experiència?
Fes-ne la prova. El grup d’adoradors vos està esperant. No quedaràs defraudat.

Quan ens reunim?
Els dijous anteriors al Primer Divendres de cada mes, a les 19h a la Insigne Col·legiata de Gandia.