Baptismes

Vull batejar el meu fill què he de fer?

•Per anotar els bateigs cal acudir al Despatx Parroquial, l’horari el pots consultar a la secció contacte d’esta web.
1) Heu de lliurar la petició formal del bateig del vostre fill. Has de recollir-la al Despatx Parroquial en demanar el Baptisme.
2) Heu de concretar una data:
– SEGON DIUMENGE de cada mes a les 13:15h.
(Al Juliol – Agost – Setembre a les 12:30h.)
– QUART DIUMENGE de cada mes a les 13:15h.
(Al Juliol – Agost – Setembre a les 12.30h.)


En cas d’una altra data s’ha de consultar al despatx parroquial.
• Se vos informarà que necessitem l’acta de naixement del xiquet (cal demanar-la al Registre Civil). Se vos convocarà a un ENCONTRE en pares i padrins per preparar la celebració.


Quins requisits han de tenir els padrins i les padrines?
• Que estiga elegit per qui es batejarà o pels seus pares o pels que ocupen el seu lloc o, faltant estos, pel rector o ministre.
• Que tinga capacitat per a esta missió i intenció d’exercir-la
• Que tinga complits setze anys.
• Que siga catòlic, estiga confirmat, i que haguera rebut el Santíssim Sagrament de l’Eucaristia i porte, alhora, una vida congruent amb la fe i amb la missió que assumirà.
• Que no estiga afectat per una pena canònica, legítimament imposada o declarada.
• Que no siga el pare o la mare de qui s’ha de batejar.

Tots podem batejar el nostre fill?
El Codi de Dret Canònic no exigix cap requisit referent a la situació dels pares, de manera que estiguen en la situació que estiguen, poden batejar el fill, sempre que tinguen el consentiment dels dos.

Tots poden ser padrins?
El cànon 873 del Codi de Dret Canònic exigix que te que haver un padrí, o una padrina, o un padrí i una padrina: «Tingueu-vos un sol padrí o una sola padrina, o un i una». El cànon 874 del codi dret canònic establix els requisits per ser admès com a padrí, anomenat anteriorment.

Quant em costarà el bateig?
Els sagraments no es poden pagar com qui lloga un local, o contracta un acte, l’aportació és el donatiu de la família (segons els aranzels diocesans) per al manteniment de l’església, dels seus sacerdots (als quals paga la parròquia i no el Estat com es pensa), i de les activitats evangelitzadores i caritatives que s’hi realitzen. A la nostra parròquia demanem l’aranzel estipulat per la Diòcesi.

Però tan important és el bateig?
El Baptisme és el sagrament en què es funda la nostra fe mateixa, que ens mou com a membres vius en Crist i en la seua Església. Al costat de l’Eucaristia i la Confirmació forma l’anomenada així «Iniciació cristiana», la qual constituix com un únic i gran esdeveniment sacramental que ens configura al Senyor i fa de nosaltres un signe viu de la seua presència i del seu amor.
Pot donar-se en nosaltres una pregunta: és veritablement necessari el Baptisme per viure com a cristians i seguir Jesús? No és en el fons un simple ritu, un acte formal de l’Església per donar nom al xiquet o a la xiqueta? És una pregunta que pot eixir. No, no és una formalitat. És un acte que toca en profunditat la nostra existència. Nosaltres, en el Baptisme, som immersos en esta font inesgotable de vida que és la mort de Jesús, el més gran acte d’amor de tota la història; i gràcies a este amor podem viure una vida nova, ja no en poder del mal, del pecat i de la mort, sinó en la comunió amb Déu i amb els germans. (Papa Francesc)
…també sobre els xiquets el cel és obert i Déu diu: estos són els meus fills, fills de la meua complaença. Introduïts en esta relació i alliberats del pecat original, ells es converteixen en membres vius de l´Església i es fan capaços de viure en plenitud la seua vocació a la santedat, per tal de poder heretar la vida eterna que ens ha obtingut la resurreccióde Jesús. (Benet XVI).