Subscriu-te

Avisos Parroquials

Al teu e-mail i al teu telèfon a través del nostre canal de WhatsApp.

Rep al teu e-mail o WhatsApp les notícies de la Seu gandiense, els esdeveniments més importants al calendari de la Parròquia, avisos parroquials, la convocatòria a diverses celebracions, campanyes que puga realitzar la Parròquia, i la informació de totes les activitats pastorals , litúrgico-celebratives, i caritativo-socials.Una vegada completat el formulari i haver estat donat d’alta, rebràs un missatge de confirmació, i tota la informació que les teues dades seran tractades amb tota la seguretat i no seran compartides a tercers, tal com mana la Llei de protecció de dades.


Els missatges i els fitxers annexos són confidencials dirigint-se exclusivament al destinatari subscrit. Les dades personals facilitades per vostè o per tercers seran tractades per la Insigne Col·legiata de Gandia, en qualitat de Responsable, amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes i les relacions que es produïxquen com a conseqüència de la relació que manté en l’entitat. Normalment, la base jurídica que legitima este tractament serà el consentiment, l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les vostres dades vindrà determinat per la relació que manté en nosaltres. Vosté podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan es procedixquen, dirigint una comunicació per escrit
a Arquebisbat-LOPD, al Carrer del Palau, 2, 46003 València o, si és el cas, al Delegat Diocesà de Protecció de Dades dpd@archivalencia.es. En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). L’Alta a la llista de difusió no suposa la creació de relacions contractuals ni altres compromisos a través de l’ús dels missatges. Així mateix, és responsabilitat seua comprovar que els missatges o els fitxers adjunts no continguen virus informàtics, i en cas que els tinguen, eliminar-los.


Per donar-se de baixa de la llista de difusió cal enviar un missatge a través del WhatsApp al 96 287 19 51 amb la paraula BAIXA + NOM + LLINAGE. O bé enviar un email indicant voler donar-se de baixa a la següent adreça: comunicacioncolegiatagandia@gmail.com.