Presentació

Vos donem la benvinguda

Des que internet ha estat disponible, l’Església sempre ha intentat promoure’n l’ús al servei de la trobada entre les persones i de la solidaritat entre tots», així comença el Sant Pare Francesc el missatge per a la LIII Jornada Mundial de les comunicacions socials.
Precisament esta és la nostra intenció: poder teixir ponts, ser heralds de l’Evangeli, anunciar incansablement la Bona Noticia, i que aquesta tinga un abast universal. Aprofitant les tecnologies informàtiques i comunicatives, el nostre objectiu és poder facilitar tota la informació als nostres fidels i visitants. Sempre amb la major simplicitat, claredat i organització possible.
La Col·legiata de Gandia és una comunitat cristiana xicoteta del centre de la ciutat ducal, però amb una gran tradició social, religiosa i humana. La comunitat cristiana de la Col·legiata és la imatge de l’Església a Gandia, ja que esta, a causa de la seua historicitat, gojar d’un cert estatus social que li atorga una capacitat representativa potent per ser veu i imatge dels cristians a Gandia.
La Col·legiata de Gandia no és un edifici de pedres, usat per a una tradició religiosa i cultural sense més ni més. És la casa de centenars de fidels, fills de Gandia, que han viscut sota les directrius de l´Evangeli durant segles.
En un privilegi que li otorga una riquesa litúrgica, en pertànyer a la mateixa un Cabildo Colegial, i este ser presidit per un Abad mitrat, la convertix també en mare i mestra de la celebració sacramental per a l’Església en Gandia.

La infinitat de grups pastorals que conformen la Sèu gandiense, la convertix en una comunitat rica, encara que comparant-la a altres parròquies de la ciutat siga més be de menor població. Això li otorga una certa capacitat evangelitzadora.

Esta pàgina web intenta ser imatge de tot això. Una pàgina simple, senzilla, però que, al mateix temps, intenta reunir i mostrar tot lo que és la Col·legiata. Des de la part històrica, fins a l’expressió de les seues gents i grups. Les fotografies realitzades per Carlos Costa, Borja Escrivá, Damián Gómez, Pepe Santatecla, Paco Llorens i Carlos Almiñana, estan subjectes als drets del Copyright i drets d’autor. Qualsevol còpia, reproducció, difusió, sense els deguts permisos, estarà subjecta a les accions judicials estipulades per la llei.

Que Deu els beneïxca, i els invitem a visitar-nos i col·laborar en la nostra tasca evangelitzadora.