Misses i Confessions

Horari

L’Insigne Col·legiata de Gandia té com a eix fonamental servir al poble de Deu a través dels sagraments, i l’oració, especialíssimament l’eucaristia i la confessió.

MISSES

Laborable
09:30*, 11:30 i 19:30h.

Diumenges i festius
10:30*, 11:30, 12:30* i 19:30h*.


* A les 9:30h Missa Conventual
* Els diumenges i festius a las 10:30h. Missa Conventual.

* A les 12:30h. se suprimix en Juliol, Agost, i Setembre.
* Tots els dies a les 19:00h oració del Sant Rosari.

CONFESSIONS

Les Confessions seran mitja hora abans de cada celebració.

També durant el matí, entre la Missa de 9.30h i 11.30h sol haver un sacerdot confessant.