Cáritas Parroquial Col·legiata

QUI SOM?
Càritas Parroquial és l’organisme de la Parròquia Assumpció de Ntra. Sra. de Gandia-Insigne Col·legiata instituït per expressar la sol·licitud de l’església pels necessitats i afavorir la fraternitat humana perquè es mostre, amb obres i paraules, l’amor de Crist.
La tasca de Càritas és obra de molts: voluntaris, col·laboradors, persones que donen gratuïtament el temps, els coneixements, els recursos econòmics, l’afecte, per compartir-los amb aquells que més ho necessiten.
Som conscients que la pobresa no és una realitat nova. Però a dia de hui hi ha un contrast brutal entre la riquesa d’uns quants i la pobresa de molts. Paradòxicament, hi ha sobrats recursos en el món per a acabar en la misèria en totes les seues formes.

Per a Càritas, lluitar contra la pobresa és obrir espais d’esperança que puguen fer possible el creixement integral de la persona en una societat més justa, fraterna i solidària.

QUÈ FEM EN CÀRITES?
A través dels punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigixen a la nostra institució amb una demanda d’ajuda. L’atenció de Càritas va més enllà de l’assistència immediata, ja que cerca la promoció de la persona a partir de la participació activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seues potencialitats.
L’acció social de Càritas és molt diversa. Càritas duu a terme projectes propis, però també en col·laboració amb altres entitats i parròquies. El programa bàsic és el d’Acollida i Acompanyament, però també n’hi ha d’altres que concreten les prioritats d’atenció de Càritas.

DESTINATARIS
Els protagonistes de Càritas són els qui es troben en situacions d’injustícia.
La tasca social que desenvolupa Càritas Parroquial és molt àmplia i molt diversificada ja que les seues activitats van dirigides a l’assistència, la inserció social de la pobresa i l’exclusió social, fent un èmfasi especial en la promoció i en la denúncia de les injustícies que generen estes .
Les nostres accions abasten també tots els grups socials afectats per la desigualtat. A més, Càritas se sent obligada a denunciar aquestes situacions de precarietat social recolzant-se en el respecte a causa de la persona i en la força de la seua pròpia experiència, i fer present a la societat de Gandia el que tendix a oblidar; el món marginat.

VOLUNTARIS
Una de les principals dades d’identitat i motor de Càritas és la seua aposta pel voluntariat. El compromís gratuït i desinteressat dels voluntaris/es que col·laboren amb Càritas a la Parròquia ens permeten desenvolupar accions efectives i de qualitat a favor de les persones excloses de la nostra societat.

COL·LABORADORS
Cadascuna de les persones, empreses i institucions que confien i col·laboren amb Càritas, fan possible la faena amb els col·lectius exclosos o en risc d’exclusió.

DONAR A CONÈIXER A LA COMUNITAT EL QUE CÀRITES ESTÀ REALITZANT.
Les activitats o accions de Càritas es fan al llarg de tot l’any. Durant els mesos de juliol i agost disminuixen.
Pots posar-te en contacte amb nosaltres a:

CÁRITAS COL·LEGIATA DE GANDIA
C/ Duque Carlos de Borja, 15
46701 GANDIA (València)
Tel. +34 96 287 33 64
caritascolegiata@gmail.com
HORARI D’ACOLLIDA
Tots els dijous de 10:00 a 11:00 amb cita prèvia telefonant.g>