Las vidrieres, los òculs y el rosetó

Si ens fixem cada tram de la Col·legiata queda il·luminat per dos òculs o ulls de bou. En total hi ha 18 ulls de bou en esta Col·legiata, que il·luminen l’altar que tenen al davant. Els de la cara sud oferixen dissenys fins i curiosos, pròpies de l’estil gòtic monàstic, atribuïts a Joan Franch, fins a solucions més treballades i dinàmiques, corresponents als quatre últims trams i atribuïts a Pere Comte. També les capelles tenen un òcul, més reduït que els anteriors i de disseny variat.

El 1784, hi haurà falta de fons per posar «vidres de Bohèmia», i es va col·locar «pedra llum» (alabastre translúcid). A partir de la persecució del 1936 es va destruir l’alabastre, i hui només ens queda el que podem observar.

Serà, puix, el Rosetó, el finestral més representatiu de la Col·legiata i amb més esplendor: situat a la façana oest, amb estil de gòtic flamíger, i amb més de 4 m. de diàmetre.

En observar la llum que entra a la Col·legiata, atura’t, contempla, resa això:

El Senyor és la meua llum i la meua salvació,
a qui tindré por?
El Senyor és la defensa de la meua vida,
qui em farà tremolar? (Salm 26)

Dins de la foscor pròpia dels temples del gòtic mediterrani, la funció essencial del qual era afavorir el recolliment i la meditació, tota la Col·legiata quedava il·luminada, ja que la situació dels ulls de bou o òculs, i la rosassa, tenen un sentit essencial que és il·luminar el màxim possible davant de la falta de llum de l’època. Al matí, el sol entrava per la façana nord, i il·luminava els altars de la façana sud, així els sacerdots podrien celebrar missa amb una adequada visibilitat, i a la vesprada succeiria al revés, el sol entraria per la façana sud i il·luminaria la façana nord. A més, durant tot el dia entraria llum per el rosetò. Però especialment a les vesprades, per al prec de Vespres, on quedaria il·luminat pels raigs de sol l’altar major i el Cor, situat al peu del Temple, i també desaparegut.

Hui en dia encara es pot observar esta il·luminació, encara que per la construcció d’edificis urbans al voltant, la lluminositat o l’entrada de llum ha disminuït.