Fundació Restauració Col·legiata

FUNDACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRO-RESTAURACIÓ DE LA INSIGNE COL·LEGIATA

Les funcions de la Fundació són donar suport a les normes de protecció que puguen garantir la conservació i restauració de la Insigne Col·legiata de Gandia. Procurar i dur a terme les obres de restauració de la Insigne Col·legiata de Gandia, tant pel que fa als seus aspectes arquitectònics com als artístics, i prèvies les autoritzacions a què puguen estar incloses les eclesiàstiques.
Des de la seua creació, la Fundació no ha deixat d’exercir la seua funció. Sobretot en els darrers temps, on la Parròquia ha aconseguit desvincular-se d’interessos polítics i iniciar les faenes per les necessitats plantejades des de la feligresia, sempre segons les seues possibilitats. Així s’ha restaurat gran part del temple, entre els quals cal destacar nombroses obres artístiques, d’imatgeria religiosa i pictòriques, obres d’orfebreria, i la recreació d’algunes imatges perdudes per la persecució religiosa del 1936.
Els treballs continuen sense parar, destaquem la restauració de la Sagristia amb un bon resultat.

Si vols posar-te en contacte amb la fundació ho pots fer a través de:
fundacioncolegiatagandia@gmail.com
o bé envia una carta a:
Fundació Restauració Col·legiata de Gandia
C/Abadia, 7
46701 Gandia (València)

Estatuts

Últims comptes presentats