Germandat de la Flagelació

La Germandat de la Flagel·lació te la seu canònica a la nostra Insigne Col·legiata i és una de les més antigues de Gandia. Des del 1821 hi ha indicis de la seua existència, encara que va ser refundada el 1952.
El 5 de març de 1951 després de diverses reunions als locals de la Germandat Sindical de Llauradors, de la qual llavors era president Marcos Peris Durá es va constituir la Germandat. L’aprovació canònica vindria l’any 1952. En estes assemblees es va assignar com a padrina de la mateixa a la senyora Concha Serrano de Monzó.
El Crist processional va ser regalat per la padrina anomenada, com a dada curiosa la columna es va extraure de la mateixa pedrera de la qual es va obtenir la pedra per ampliar la Col·legiata al segle XVI per la duquessa María Enríquez de Luna, iaia de sant Francesc de Borja .
L’obra va ser esculpida (anda i imatges) pel prestigiós escultor Antonio Sanjuan Villalba.
És característic d’esta Germandat el seu caràcter penitencial, ja que consta de dos seccions: la de caputxins i la de penitents.
La de penitents és cridanera perquè processionen descalços amb unes cadenes de 50 quilos lligades als peus i un fanal. Alguns porten creus de fusta i una escala. El silenci i el soroll de les cadenes al pas dels penitents crea un ambient i un clima cautivador que crida a la penitència i a la pregària.
És tradició de la confraria que es reserven vint places per a penitents anònims. Són gent anònima que després d’haver fet una promesa demanen a la Germandat processionar oferint sacrificis i oracions a Déu Nostre Senyor.
La intenció de la Germandat era posar el Crist processional en altar assignat per a la mateixa, però per un capritx d’un arquitecte que no tenía res a vore amb la Col·legiata i amb la Germandat, esta va haver de sufragar una nova imatge perquè a la Col·legiata hi haguera un altar dedicat a la Germandat de la Flagelació.
La nova imatge va ser esculpida pel gandià Ricardo Rico i sufragada per la cambrera donya Consuelo Martínez Escolano, siguent Germà Major Antonio Estruch.


Per apuntar-se com a confrare, com a membre de la Banda de Tambors o com a penitent pots posar-te en contacte amb la Germandat en els següents enllaços:

Email:

hermandadflagelaciongandia3@gmail.com

Xarxes socials:

Facebook
Instagram

Adreça postal:

Carrer Abad Solá, 110

46701 Gandia. València