Cursets Prematrimonials

Aquest punt té com a missió:
– Acompanyar els novios en la preparació immediata al sagrament del matrimoni.
• Acollint les parelles.
• Proposant-los una reunió durant una setmana en què ajudar-los a viure des de la fe el moment del seu casament, enmig de tota la proposta social que eclipsa i arriba a anul·lar allò essencial.
• Ajudar-los a preparar la celebració perquè siga un moment significatiu.
• Proposar-los continuar en equips de matrimonis on compartir amb altres parelles els primers anys del matrimoni.

– Proposar als cònjuges participar d’equips per a matrimonis, on poder viure la fe com a matrimoni i família, compartint-ho com a Església.

– Els documents i tràmits per al matrimoni o el casament.
Els grups que fan els cursos prematrimonials són gent formada de totes les parròquies de la ciutat de Gandia. Per tant, és una oportunitat per conèixer altres realitats, persones, futures famílies que es troben amb la teua mateixa situació.

Volem casar-nos. Què hem de fer?
Per demanar data per a la celebració matrimoni cal acudir al despatx parroquial, allà vos informaran de tot el que necessiteu.

Quan em costarà el casament?
Els sagraments no es poden pagar com qui lloga un local, o contracta un acte, l’aportació és el donatiu de la família a la parròquia per al manteniment de l’Església (segons els aranzels aprovats per l’Arquebisbat de València), per al manteniment dels seus sacerdots (als quals paga la parròquia i no l’Estat), i de les activitats evangelitzadores i caritatives que s’hi realitzen. L’Església a València ho ha estipulat de la manera següent:

  • Expedient Matrimonial 20 euros per persona.
  • Celebració de la Boda a la Insigne Col·legiata 200 euros.
  • Celebració de la Boda en alguna capella pertanyent a la Parròquia 60 euros addicionals a la Col·legiata.
  • Els apanys florals, serveis multimèdia, cant, i altres menesters són a càrrec dels nuvis. Encara que aquests han de treballar segons les normes litúrgiques – sobretot als cants – i respectant el patrimoni de la Col·legiata.

Documents i tràmits per al matrimoni o el casament. Expedient matrimonial.