Festes patronals

San Francesc de Borja

Gandía té com a patró a un dels seus fills més rellevants de la història d’Espanya i de l’Església Catòlica: sant Francesc de Borja i Aragó. Va ser IV duc de Gandia, conseller de l’emperador Carlos V i III Prepòsit General de la Companyia de Jesús. La seua vida i formació cristiana li va dur a ser un verdader missatger del Senyor: tant en la vida familiar, en la vida política i en la vida sacerdotal.
Gandia celebra la seua festa cada primer dilluns més prop al 3 d’octubre en el marc de la Fira i Festes, les festes patronals de la ciutat.
Nou dies abans de la festa comença el novenari al Sant Patró gandiense i el dia de la festa se celebra la Missa de Pontifical i la processó, en la que es visiten els llocs que guarden relació en el Sant Duc: la Col·legiata on es va batejar, el Palau Ducal on va nàixer, l’Escola Pía que va ser la primera universitat fundada per ell, i el Real Monestir de Santa Clara, en la que va viure la seua yaya i va ser abadessa la duquessa María Enríquez de Luna.

Mare de Déu dels Desamparats

És la patrona de Gandia, de la mateixa manera que ho és de València ciutat i de la regió valenciana. La seua festa se celebra el segon diumenge del més de maig. Nou dies abans dona comença el novenari, i el dia de la festa en la Missa de Pontifical i la processó s’eleven pregàries per a demanar la seua intercessió i protecció.La festa està organitzada per l’Associació de la Mare de Déu dels Desamparats, junt en el Cabildo Colegial. En ella participen les autoritats municipals i militars, els membres de la Setmana Santa, les Falles, aixina com un gran número de representants de la ciutat.

Corpus Christi

La festa del Corpus Christi se celebra en el diumenge corresponent segons el calendari litúrgic. Les celebracions estan organitzades pel Arxiprestat del Sant Duc, és dir, per totes i cada una de les parròquies de la ciutat ducal. Sent estes presidides per Abad-Rector de l’Insigne Col·legiata de Gandia. De matí se celebra la Missa de Pontifical a la que acudixen representants del món religiós, cultural i social de la ciutat i per la vesprada se celebra la processó en la que per la tradició valenciana s’obri en els típics balls regionals i es tanca en la custòdia en la que col·laboren membres de la Setmana Santa gandiense i el clero de la ciutat.

Setmana Santa

La Setmana Santa declarada festa d’interès turístic nacional té molta tradició en Gandia i en cada una de les parròquies, gràcies a l’esforç incansable de mils de confrares i les 23 germandats.

En l’Insigne Col·legiata de Gandia tenen lloc les principals celebracions litúrgiques i religioses, aixina com les confraries que pertanyen a la mateixa: la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, la Germandat de l’Oració de Jesús en l’Hort, la Germandat de la Flagel·lació i la Real i Il·lustre Germandat de la Verge Dolorosa.